ÿ
Î å
è û
Ì
<< ÿ ÿ >>

ÿ ü ê þ


é ì ò é þ ê å, þ, þ è å þ. Und û und und ì å ì îì, on ò ñ ì à Und und î und Å ,,, bis, ê - â - à å à ÿ à, ò å å , ì ì ÿ å. ì, î å é é, und Und è è è è è ü î õ ð, à òå å ÿ ü ü - --ì.
ß ì ì, î, ÿ und å bis î î î É å ñ andò und ä é, î und à.
à ó ó ÿ å, é ä â, å ò È è õ é. Und und ÿ ò, ÿ ò und û ÿ und ÿ.
Ì ò ü ê þ - â å î ÿ å è - î ì Ì ì:
1. å é ÿ ÿ ê è õ é.
2. å è êâ, õ ÿ î à.

<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

ÿ ü ê þ

 1. ü
  ü î õ õ õ â und À î- õ ì û. , and and and â and ,,,,,,, Ò ü é é ü, í » û û û, ÿ Und û è ÿ à ó, ë é ð
 2. å û
  û , þ ü ð à à. í ò ç é è, î â û Å å ò å à, Î ñ î- é und. û à à é è Und å ò â ä und õ â ÿ
 3. À À Ͳ Ü
  Ê und î ó à und Ü õ â íî â und é, è ¿ è, ¿ è õ, ü ÿ, è, ³, ³ é õ í (((und) und und und ³ ò.ï. º é ü ³ îó - ä ¿ ³ î
 4. Å õ â
  å ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ å û: õ, à und å. ü à ò ü î ì ì ì. å ì. å ì, î, é , Kk k å î ò þ ü â È õ é õ é. î à è
 5. Å î é und õ é.
  ÿ, und und und Und ,è, à õ ÿ ñ ñ Ì â und õ â è. Und und bis o x und ã ã ã ÿ ÿ ÿ, ç. û å. ì å å
 6. È Ż
  é é é ü í ò å é und ñ õ í. Ñ ​​ é û, î ü îì È, î ü îõ õ ÿ ì È ê ó ó, ñ --é - auf dem é - È, î ü î ,ì, k î ò, ò à, ÿ ó ü ó õ é. Â
 7. î- å ÿ.
  ò. ò ÿ é þ ð, þ èõ õ é, kâ , È ì ì å. 1.2.2. ü - ÿ ñ und è. Und und â ÿ å. Und bis und 90% é und x é. auf a ÿ. à
 8. é ü è
  û, å und ç é é û , ì å û ÿ û ü, è è. Und ÿ ì è è , und ÿ ÿ ÿ ÿ . Und û ÿ ì, und ì. ,Ñ, ì î û, è, å, ÿå ÿ è å û ÿ â ÿü,
 9. Å î à
  ß þ þ î î û û, û å î und õ é å è, Ó ü õ ë à Hî Homo artefactus - à î a åâ ò ÿ ì ì und î Es ist å ,î, å å î, î .
 10. Å î à und ÿ ñ ñ è è
  à » à à ó Î à und ÿ ñ und und : î, î, î è î. À auf a und ÿ ñ ñ É é å à 1. {foto11}
 11. ß - É Ҫ É Ñ
  º и, à . ÿ - é ³ é ñ. À â ,,, ,,,, ÿå ÿ à. ä ÿ " ó" ³ ì Îund ÿí ÿ . ì ³, ì å und ³ ³ é k É ³ ü, ³, à 100 ... 120 õ. ü
 12. À ü õ õ â â und è è »
  Å õ õ â ÿ ÿ ( å, õ, à). 2. å à ÿ î ÿ: ø, à, ÿ, ÿ à. 3. å û é è Õ ð. 4. ç õ â è ÿ ÿ
 13. î- ÿ à î- õ â
  ì ì, å î ü ñ ñ é è ÿ, ÿ ò, ô, û, å ÿ, å û, å û, À è und ü. Und é å à ÿ î- é í; 4 à 4 à ( û), â â õ ò 16 â (ëë2). è
 14. - Å ß Õ î "
  ” î â âî- é und î à. ---- ------ --- ê é â. Î ì à 1 ÿ 2005 à, toü bis 3643 ..à .. à î auf ÿ â 24 ì zu îà ãà ã. à è 10 åì ò о à. Ü ñ und und und ÿ ÿ Ì
 15. À î ÿ ÿ à à
  À é ü à à à é ç õ õ ì î ÿ ò õ é. À ÿñ ÿ î å, à ì å ì ä ü. {foto8} é ÷ ó â â Å é é- ê é ÷ â. Í ÿ â ,, , å à
 16. Å è à
  und - î ç õ â und , À, å à und å ü ò Ü ÿ und und è und ò å î- é è. å è - î- å à è à, å î ò õ é å ì é
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com